Privacy Statement

Algemeen

Be My Tourist, is verantwoordelijk voor de verzameling en verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in dit Privacybeleid. Alle persoonlijke informatie die aan Be My Tourist wordt toevertrouwd, zal zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld. In dit Privacybeleid informeren wij u over de wijze waarop wij omgaan met het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens. De meest recente versie van het Privacybeleid staat op de website van Be My Tourist.

Toepasselijkheid

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle gegevens die BeMy Tourist verzamelt en verwerkt van haar klanten, via onder meer Email, schriftelijk en overige mobiele contactpunten.

Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan gewijzigd worden om de conformiteit met de geldende wet- en regelgeving te waarborgen. Deze wijzigingen zullen bekend worden gemaakt via de website.

Gegevens

Voor administratieve doeleinden verzamelen wij uw:

  • Voornaam
  • Achternaam
  • E-mailadres
  • Organisatie

we gebruiken deze gegevens voor ons eigen administratie en om u te informeren. Bewaartermijn: Deze informatie zal indien geen nieuw contact verwijderd worden na 12 maanden.

Beveiliging

Wij zullen uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens omgaan en passende technische en organisatorische maatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beveiligen teneinde verlies, diefstal of misbruik te voorkomen.

Toegang en wijziging van gegevens

Indien u toegang wilt hebben tot de persoonsgegevens die wij van u bewaren, gegevens wenst te wijzigen of te verwijderen, kunt u een schriftelijk verzoek sturen naar Be My Tourist ter attentie van Melanie van der Heyden, naar het e-mailadres info@bemytourist.nl. of via het online contactformulier uw verzoek doorgeven.

Vragen

Heeft u een vraag of een klacht over het Privacybeleid van Be My Tourist? Dan kunt u contact opnemen met via het contactformulier op de website: Contact